آفتاب

سخنگوی کرزای از فشار کشورهای خارجی به منظور امضای پیمان استراتژیک خبر داد

سخنگوی کرزای از فشار کشورهای خارجی به منظور امضای پیمان استراتژیک خبر داد

سخنگوی رئیس جمهور افغانستان از فشار و تهدید کشورهای خارجی بر "حامد کرزای" به منظور امضای پیمان استراتژیک با آمریکا قبل از کنفرانس سران ناتو در "شیکاگو" خبر داد.

کد N673214

وبگردی