"ولادیمیر پوتین" برای موفقیت در رویکرد جدید خود برای ساخت آینده نیاز به یک تیم اقتصادی و سیاست خارجی و همچنین نخست وزیر همراه دارد.

ولادیمیر پوتین توانست بر تبلیغات غرب در درون روسیه پیروز شود و تیم مشاوران وی با تبحر کامل بتدریج فضای اعتراضات ماه های گذشته را با فضاسازی جدید تغییر دادند و اگرچه پوتین خود می گوید که از کارناوال و تجمع انتخاباتی رنج می برد ولی بالاخره مجبور شد تا استاندارد مبارزه انتخاباتی را در دموکراسی مستقیم روسی بپذیرد.

اما فضای روسیه امروزه چگونه است. پوتین علاقه دارد تا آثار تظاهرات مخالفین در ماه گذشته کمترین اثر را در مشارکت عمومی در انتخابات داشته باشد و پیروزی قطعی خود را با حداکثر نمودن آراء جشن بگیرد و نخست وزیر پوتین با پشتوانه بزرگی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند. "دیمیتری میدویدیف"، رئیس جمهور روسیه طی روزهای اخیر تلاش ویژه ای را برای جذب مخاطبان بعمل آورد و اشاره های جدیدی را از پوتین دریافت کرد.

میدویدیف می‌گوید: آینده روسیه به هر کدام از شهروندان روسیه بستگی دارد، بنابراین باید در صندوق های رای حاضر شد و مردم باید رای دهند.

رئیس جمهوری روسیه گفت: اگر انتخابات روسیه در فضایی مناسب و با مشارکت بالای مردم برگزار شود، نشان می دهد جامعه روسیه بالغ تر شده و مردم می توانند با صراحت و آشکارا مطالبات خود را به صاحبان قدرت بگویند.

میدویدیف تاکید کرد: مردم روسیه آماده هستند تا در آینده کشور نقش داشته باشند و متوجه شده اند که آینده این کشور به انتخاب آنان بستگی دارد.

تاکید میدویدیف بر بلوغ مردم روسیه و آمادگی دولت جدید روسیه برای تحمل مطالبات خود از صاحبان قدرت بیانگر ورود آرام روسیه به یک روند جدید است که بیانگر تحمل پذیری دولت در شرایط جدید و در برابر اپوزسیون روشن وخاموش روسیه است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان شرایط خاص اقتصادی روسیه از قبیل ضعف تکنولوژی و زیرساخت های صنعتی و سطح پایین رفاه اجتماعی و درآمد پایین، سرانه خدمات اجتماعی، درمانی و بهداشتی زندگی را برای طبقه متوسط سخت کرده است. و اگر دولت جدید نتواند بموقع پاسخ مناسب به سطح درخواست مردم بدهد بصورت طبیعی این شرایط تبدیل به مخالفت سیاسی می شود و در این زمینه لازم است که دولت جدید طی سال اول با توجه به شرایط انقباضی اقتصاد غرب از فرصت استفاده و ساماندهی شرایط اقتصادی روسیه را بدست گیرد.

پوتین نیاز به انظباط اقتصادی و خصوصی سازی جدید بصورت همزمان دارد تا استحکام اقتصادی روسیه آنچنان که خود می‌گوید را پدید آورد. هرگونه خصوصی‌سازی روسیه بدون وجود قانونمندی و انظباط اقتصادی بصورت طبیعی تبدیل به بازتولید الیگارشی خواهد شد و لذا پوتین بدنبال زمان مناسب برای پیگیری سیاست اقتصادی جدید روسیه است. از سوی دیگر با توجه به اصرار پوتین برای حفظ نرخ رشد اقتصادی روسیه و مدرن سازی روسیه نیاز به همراهی شخص همانند میدویدیف است تا با حفظ چانه زنی با غرب تعامل هوشمند روسیه با غرب در ابعاد اقتصادی حفظ و ادامه یابد.

پوتین در مقاله سیاست خارجی خود بر اهمیت تعامل اقتصادی با غرب توجه خود را حفظ می‌کند و این به معنای آغازی دیگر بر مدرنیسم اقتصادی میدویدیف است ولی در نگاه پوتین این نوع همکاری بر اساس مدل روسی خواهد بود و پیامد این نوع نگاه و مدل ترکیبی از ضرورت گران نمودن اقتصاد انرژی در غرب و حفظ چالش های سیاست خارجی غرب و عدم اجازه به اروپا از خروج سریع از اقتصاد ریاضتی است و همزمان بایستی آمریکا در ابعاد هزینه سازی در مناطق بحرانی جهان دچار چالش باشد.

پوتین می داند که غرب در ابعاد اقتصادی بخصوص در دو بخش دیپلماسی انرژی روسیه و سیاست یورو آسیا جدید روسیه متمرکز شده است، در نتیجه روسیه بایستی میزان پیوستگی سیاست خارجی و رونق اقتصاد داخلی را در یک راستا تحلیل و اقدام نماید. داشتن تیم اقتصادی و سیاست خارجی روسیه و نخست وزیر همراه از ملزومات موفقیت در رویکرد جدید پوتین برای ساخت آینده است.

همراهی نرم افزاری و سخت افزاری روسیه این امکان را به پوتین می دهد تا از همان ابتدا صدارت خود را برای یک دوره طولانی نهادینه سازد.

یادداشت:

فرهاد کلینی

کارشناس ارشد مسائل استراتژیک