معاون دبیر كل حزب الله لبنان با تاكید بر اینكه برخی كشورهای عربی در كنار آمریكا و رژیم صهیونیستی قرار دارند عنوان داشت كه آمریكا خواهان بی‌ثباتی منطقه است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت اینترنتی المنار، نعیم قاسم، معاون دبیركل حزب الله لبنان عنوان داشت: تمام اقدامات برای خدشه‌دار كردن مقاومت گذرا است و تاثیری ندارد.

وی در ادامه افزود: ما با هم‌پیمانان خود برای حمایت از دولت كنونی لبنان تلاش كردیم و این گزینه راهی برای تحقق ثبات به شمار می‌آید.

نعیم قاسم همچنین تاكید كرد: دولت كنونی لبنان توانایی آن را دارد كه دستاوردهای بیشتری داشته باشد اما به همكاری و اراده جدی نیاز دارد.

وی در ادامه افزود: ما امروزه در برابر دو محور اصلی كه با یكدیگر مبارزه می‌كنند قرار داریم محور شر و ظلم به نمایندگی آمریكا و اسرائیل و هم‌پیمانانشان و محور مقاومت و استقلال به نمایندگی ایران، سوریه و مقاومت و هم‌پیمانانشان.

نعیم قاسم همچنین تاكید كرد: امروزه روسیه، چین ودیگر كشورها در كنار محور مقاومت ایستاده‌اند و كشورهای اروپایی و برخی كشورهای عربی در كنار آمریكا و اسرائیل قرار دارند.

وی در ادامه افزود: آمریكا امروز می‌خواهد سوریه را از بین ببرد و اسرائیل منطقه را. آمریكا معتقد است كه اگر در منطقه آشوب وجود داشته باشد همگان به واشنگتن نیاز پیدا خواهند كرد و بدین ترتیب می‌تواند در همه جا نفوذ پیدا كند.

نعیم قاسم همچنین تاكید كرد: تنها چیزی كه برای دشمن اسرائیلی مهم است ایجاد آشوب در منطقه ما می‌باشد. چرا كه در زمانی كه اسرائیل تصمیمات خود را اتخاذ می‌كند مردم به چیزهای دیگری سرگرم هستند.

وی در ادامه افزود: اتحاد و همكاری مردم با یكدیگر به ضرر اسرائیل است. اسرائیلی كه خواهان ثبات در منطقه نیست.