مجمع عمومی دادگاه عالی قانون اساسی مصر به اتفاق آرا اعلام کرد که محمد مرسی شنبه مقابل این دادگاه سوگند ریاست جمهوری یاد می‌کند.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری "الیوم السابع"، مجمع عمومی دادگاه عالی قانون اساسی ساعتی پیش به اتفاق آرا از تصمیم خود در مخالفت با پیشنهاد ارائه شده مبنی بر ادای سوگند رئیس جمهور در داخل سالن کنفرانس مجلس الشعب خبر داد.

مجمع عمومی بر موضع خود مبنی بر ادای سوگند محمد مرسی در داخل ساختمان دادگاه و در برابر همه اعضای مجمع متشکل از ۱۹ قاضی تاکید کرد.

دادگاه عالی قانون اساسی روز پنجشنبه مجمع عمومی فوق العاده خود را برای بررسی پیشنهاد ادای سوگند مرسی در مجلس الشعب برگزار کرد و پس از بررسی از سوی اعضا این پیشنهاد کاملا رد شد.

قرار است دادگاه تا ساعتی دیگر بیانیه ای درباره این تصمیم خود صادر کند.

در پی مواضع دادگاه قانون اساسی در قبال انقلاب و مجلس نمایندگان، محمد مرسی و اکثر نیروهای انقلابی و سیاسی اصرار دارند که سوگند رئیس جمهور در برابر این دادگاه ادا نشود.

بر اساس مکمل قانون اساسی (اعلامیه سلب اختیارات رئیس جمهور) که نیروهای انقلابی آن را رد می کنند، رئیس جمهور باید در برابر دادگاه قانون اساسی سوگند یاد کند.