رئیس جمهور منتخب مصر در اولین نشست با رهبران احزاب سیاسی این کشور تاکید کرد، دیگر در مصر انقلابی جایی برای برخورد احزاب با یکدیگر یا خیانت به مردم نیست.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری "المصریون"، "محمد مرسی" رئیس جمهور منتخب مصر روز پنجشنبه با رهبران احزاب سیاسی در مقر ریاست جمهوری در منطقه مصر جدید دیدار کرد.

رئیس جمهور مصر با تاکید بر اینکه دیگر در فرهنگ کار سیاسی مصر جایی برای برخورد و جنگ احزاب با یکدیگر یا خیانت وجود ندارد، افزود: این اصطلاحات برخورد و خیانت احزاب باید از فرهنگ سیاسی مصر حذف شود و در مرحله آتی مصر جایی ندارد.

محمد مرسی همچنین بر اهمیت انسجام نیروهای ملی و فراهم شدن آزادی بیان برای همه تاکید کرد و گفت: کار سیاسی باید پایگاه مردمی داشته باشد و در بین مردم ظاهر شود و به ملت پایبند باشد.

رئیس جمهور مصر گفت: با وجود عمر کوتاه تجربه دموکراتیک متولد شده در جمهوری دوم مصر اما این تجربه سریع پیشرفت می کند.

مرسی تصریح کرد، همه شهروندان باید برای تحقق طرح نهضت در مصر متحدانه تلاش کنند.

در این دیدار روابط مصر با کشورهای جهان چالش های پیش روی دولت مرسی و درخواست ها برای ایجاد راه حل سریع مشکل بیکاری در کشور مورد بررسی قرار گرفت.

شماری از روسای احزاب سیاسی مصر با درخواست از مرسی برای تحویل گرفتن تمام و کمال قدرت گفتند: در صورتی که مرسی بخشی از قدرت را همچنان در دست شورای نظامی نگاه دارد دوگانگی در قدرت ایجاد می شود.

"ایمن نور" رئیس حزب الغد" درباره این نشست گفت: دیدار رئیس جمهور منتخب با احزاب مصری لحظه مهمی در تاریخ مصر است چون از سال ۱۹۸۱ که معارضان از زندان ها بیرون آمده و به کاخ ریاست جمهوری رسیدند (زمان به قدرت رسیدن مبارک) این گونه گفت‌وگوی شفاف صریح بین نیروهای سیاسی برگزار نشده بود.