نخست‌وزیر پیشین ایتالیا روز گذشته اعلام کرد که تلاش می‌کند یک بار دیگر به عرصه قدرت بازگردد.

به گزارش فارس به نقل هفته نامه آلمانی "اشپیگل"، "سیلویو برلسوکونی" نخست وزیر پیشین ایتالیا روز گذشته اعلام کرد که برای بازگشت به عرصه قدرت تلاش می‌کند.

بر اساس این گزارش، برلوسکونی اعلام کرد که تا زمانی که مردم ایتالیا بخواهند وی رهبر محافظه کاران باقی خواهد ماند و مونتی فقط دورانی را سپری می‌کند که وی بار دیگر به قدرت باز گردد.

برلوسکونی گفت:« من هر روز با همه توان، همانطور که تاکنون کار کرده ام در این راستا تلاش می‌کنم.»

نخست وزیر پیشین ایتالیا در حالی سخنان را گفت که در جریان رسیدگی به موارد اتهامی برلوسکونی و تعدادی از همدستان وی این موضوع مطرح شد که با خرید گروه رسانه‌ای در دهه نود رشوه پرداخت شده است.

دادستان دادگاه میلان به تازگی از دادگاه خواسته است تا وی را به اتهام تقلب مالیاتی به ۳ سال و ۸ ماه حبس محکوم کند.

سوء استفاده از قدرت و ارتباط جنسی نامشروع از دیگر موارد اتهامی وی هستند.