"رضوان الحیمی" از رهبران انقلابی یمن تاکید کرد طرح گفت وگوی رئیس جمهور یمن توطئه ای در راستای تکمیل ساز و کار شورای همکاری برای باقی ماندن این کشور تحت سرسپردگی آمریکا است.

"رضوان الحیمی" یکی از رهبران "جوانان استقامت" انقلاب یمن وابسته به حوثی ها در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در صنعاء، تاکید کرد طرح گفت وگوی عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور یمن در راستای تکمیل ساز و کار اجرای طرح شورای همکاری بر مبنای دخالت در امور این کشور و توطئه ای برای به شکست کشاندن انقلاب یمن است.

وی ادامه داد ترفندها برای بازگشت انقلاب یمن به نقطه صفر و سرکوب اهداف انقلاب که همان سرنگونی رژیم با همه مهره ها و گونه های خود است تاثیرگذار نخواهد بود و انقلابیون دولت مدنی جدیدی که همه حقوق و آزادی ها را برای فرزندان میهنمان تامین می کند می سازند.

رهبر انقلابی یمن با اشاره به اینکه شورای همکاری خلیج فارس مرد شماره دو رژیم صالح را در یمن روی کار آورده است گفت آمریکا و عربستان به طور هماهنگ با بقایای رژیم صالح برای کشتار ملت یمن کار می کنند.

*****متن کامل این گفت وگو به شرح ذیل است*****

فارس: هدف شما از گفت وگو با بقایای رژیم صالح چیست؟

الحیمی: ما با هر گونه گفت وگو با خاندان صالح مخالفیم اما گفت وگو با همه اقشار ملت یمن را تایید می کنیم به گونه ای که گفت وگو بر اساس اصول ملی و اهداف انقلابی باشد ما در این گفت وگو به تبادل نظر درباره همه اهداف انقلاب که به خاطر آن جوانان قیام کردند خواهیم پرداخت.

اما با طرح گفت وگویی که عبد ربه منصور هادی ارائه داده است تا ساز و کار طرح مردود شورای همکاری را کامل کند مخالفیم چون طرح شورای همکاری نقض حاکمیت یمن و دخالت در این کشور حتی در بحبوبه انقلاب و همچنین نقض آشکار اراده ملت یمن برای تعیین حق سرنوشت و تصمیم گیری های خود است در حالی که ملاحظه می کنیم که آمریکا و عربستان برای به شکست کشاندن انقلاب و باقی نگاه داشتن ملت یمن تحت سرسپردگی توطئه می کنند.

اما گفت وگو با بقایای رژیم سابق یا کسانی که دستانشان به خون مردم و فساد و نابودی کشور آلوده است و برای به شکست کشاندن انقلاب و محاصره آن به انقلاب پیوسته و از آن حمایت می کنند غیرممکن است؛ رژیم صالح نتوانست با نیروهای خود به میدان محل تحصن مردم در انقلاب حمله کند اما با کمک برادران و فرزندان عموی خود همچون محسن الاحمر فرمانده تیپ یکم زرهی و دیگران این کار را کرد کسانی که ادعای انقلابی بودنشان می شود و در حقیقت آنها طی سه دهه گذشته در کنار صالح مردم را با مشکلات زیادی مواجه کردند.

اما این افدامات برای به شکست کشاندن انقلاب ما را از مسیر خود منحرف نمی کند و مانعی بر سر راه انقلاب ما و اهداف انقلاب که همان سرنگونی رژیم با همه مهره ها و گونه های خود است نخواهد بود تا دولت مدنی جدیدی که همه حقوق و آزادی ها را برای فرزندان میهنمان تامین کند بسازیم.

فارس: آیا همزیستی با بقایای رژیم صالح می تواند یمن را از سر توطئه ها در امان گذارد؟

الحیمی:از آنجایی که ما به دموکراسی و همزیستی با همه اقشار ملت اعتقاد داریم طبیعی است که همگی زیر پرچم کشورشان با یکدیگر زندگی می کنیم خواه کسانی که با انقلابیون بودند و یا کسانی که در برابر آنها قرار گرفتند اما درباره کسانی که یمن را با ترفندها مواجه ساختند و آن را به صحنه درگیری ها و معاملات مبدل ساختند و دستانشان به خون و کشتار آلوده است، به هیچ شکلی قادر به همزیستی با آنها نخواهیم بود و جای واقعی آنها در زندان ها یا زباله دان های تاریخ است.

فارس: آیا تضمینی وجود دارد که یمن به سرنوشت مصر دچار نشود همان گونه که در مصر احمد شفیق آخرین الحیمی: نخست وزیر مبارک برای رسیدن به قدرت تلاش می کند و این گونه انقلاب به نقطه آغازین خود بازگشته است؟

الحیمی: متاسفانه یمن به دست کسانی که از پشت به آن خنجر زدند سرنوشت آن مشابه سرنوشت مصر شده است و قبل از اینکه اینچنین سرنوشتی برای مصر رقم بخورد در یمن شاهد به قدرت رسیدن عبد ربه منصور هادی از بقایای رژیم بودیم یعنی مرد شماره دو رژیم صالح از طریق طرح شورای همکاری یا همان کشورهایی که متاسفانه به انتخابات و دموکراسی و آزادی ها در کشورشان اعتقادی ندارد روی کار آمد و این میزان توطئه بزرگ علیه یمن و انقلاب آن را منعکس می کند و با استقبال زیاد از سوی کسانی که انقلاب یمن را به مشروعیت شناخته بودند روبه رو شد و آنها نشان دادند که به طور هماهنگ برای کشتار ملت و به شکست کشاندن انقلاب کار می کنند.