مردم شهرهای مختلف بحرین با برگزاری تظاهرات بر ادامه مبارزه مسالمت آمیز خود با رژیم تاکید کردند که این تظاهرات با حمله نیروهای امنیتی رژیم حاکم مواجه شدند.

به گزارش مانیتورینگ فارس، شهرهای مختلف بحرین دیروز شاهد اعتراضات مردمی بود که این اعتراضات با حمله نیروهای آل خلیفه با حمایت ارتش عربستان همراه بود.

مردم در منامه، سنابس، کرزکان و بلاد القدیم تظاهرات کردند و بر خواست خود برای سرنگونی رژیم حاکم تاکید کردند.

کشور بحرین از یکسال پیش صحنه انقلاب مردمی برای دستیابی به آزادی ، دموکراسی و عدالت اجتماعی است.

این انقلاب با موج سرکوبگری رژیم آل خلیفه با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی همراه شده است.

نیروهای امنیتی در تظاهرات روز گذشته خود شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین را که پیشاپیش مردم در تظاهرات حضور داشت با گلوله هدف قرار دادند که وی از ناحیه کتف زخمی شد.

این اعتراضات با عنوان "تظاهرات مسالمت آمیز ما شما را سرنگون خواهد کرد" برگزار شد.

در روزهای گذشته همزمان با افزایش خشونت های رژیم آل خلیفه علیه مردم، اعتراضات نیز در این کشور گسترش یافته است.