نوام چامسکی استاد دانشگاه ام آی تی و از منتقدان مشهور سیاست‌های آمریکا گفت که کاخ سفید خواهان روی کار آمدن رئیس جمهوری نظیر حسنی مبارک در مصر است.

به گزارش فارس، چامسکی در میزگردی در شبکه اون تی وی گفت: غرب و آمریکا خواهان حکومت منتخب مردم مصر نیستند؛ حتی اگر این کار هزینه زیادی برای آنها در بر داشته باشد.

وی افزود: آمریکا خواهان روی کار آمدن حکومتی نظیر مبارک است که ملت را سرکوب و به واشنگتن خدمت کند. اما حاکمی را که به ملت خود خدمت کند، نمی خواهد.

وی تصریح کرد: غربی‌ها خواهان دموکراسی در مصر نیستند لذا مبارک را تا لحظه آخر تایید کردند اما وقتی ارتش علیه مبارک اقدام کرد آنها به خاطر ایجاد شیوه‌ای برای باقی ماندن رژیم بدون مبارک خرسند شدند.

چامسکی افزود: این همان مبنای کار است. منظورم این است که روابط کشوهای بزرگ –هرچه باشد- خواهان رابطه ای تحت سلطه و منافع خودش است که این امر سری نبوده و بر کسی پوشیده نیست. این روند روابط بین المللی است.

منتقد مشهور سیاست های آمریکا گفت: این واشنگتن بود که از شورای نظامی خواست تا قدرت را تحویل دهد و انقلاب را مهار و ریشه کن کند تا مانند انقلاب (اسلامی) ایران نباشد و تغییرات همه جانبه ایجاد نشود و سپس مردم را از انقلاب متنفر کنند تا دوباره آن را اگر نظام (گذشته) به شکل جدیدی روی کار بیاید، تکرار نکنند و در مرحله بعدی حاکم جدیدی بیاورند که نظامی و دیکتاتور مثل مبارک باشد که به روند دنباله روی از آمریکا واسرائیل ادامه بدهد و مصر بخشی از منظومه آمریکا باقی بماند.