صدها هزار نفر از مردم با برگزاری تظاهرات در شهر صنعا پایتخت یمن و سایر استانهای این کشور مخالفت خود را با مشارکت در گفت‌وگوی ملی پیش از تحقق اهداف کامل انقلاب اعلام کردند.

به گزارش فارس به نقل از رسانه های گروهی یمن، تظاهرکنندگان همچنین دخالت های خارجی در امور داخلی کشورشان را محکوم کردند.

آنها همچنین مخالفت خود را با وضعیت امنیتی نگران کننده یمن ابراز داشتند.

درهمین حال، نیروهای امنیتی یمن به میدان آزادی در شهر المعلا یورش برده و چادرها و فرش های پهن شده در میدان را در تلاش برای جلوگیری از برگزاری نمازجمعه به آتش کشیدند.

این درحالی است که نمازگزاران با حضور در میدان آزادی همبستگی خود را با مردم منطقه المنصوره در جمعه موسوم به "یاری به مردم المنصوره" ابراز داشتند.

یمن از بیش از یکسال پیش شاهد تظاهرات گسترده و انقلاب مردم علیه رژیم حاکم بوده که تاکنون به سرنگونی علی عبدالله صالح دیکتاتور این کشور منجر شده است اما مردم با تاکید بر تحقق کامل اهداف انقلاب همچنان با برگزاری تظاهرات مخالفت خود را با باقی ماندن بقایای رژیم عبدالله صالح در قدرت ابراز می دارند.