ستاد مشترک ارتش ترکیه با صدور بیانیه ای به قطع ارتباط و سقوط احتمالی یک فروند هواپیمای نظامی این کشور در آبهای ساحلی جنوب غرب استان مرزی هاتای اذعان کرد.

به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در ترکیه، به دنبال انتشار خبر سقوط یک فروند هواپیمای جنگی نیروی هوایی ترکیه در آب های ساحلی سوریه در رسانه های منطقه، ستاد مشترک ارتش ترکیه با صدور بیانیه ای به قطع ارتباط یک فروند هواپیمای نظامی این کشور که از پایگاه مالاتیا برخاسته بود، در آب های ساحلی جنوب غرب استان مرزی هاتای اذعان کرد.

در بیانیه مذکور آمده است که ارتباط هواپیمای مذکور با پایگاه خود حوالی ساعت ۱۲ به وقت محلی قطع شده و حدس بر این است که این هواپیما در آب های ساحلی شهرستان سامان داغ سقوط کرده باشد.

ستاد مشترک ارتش ترکیه تصریح کرد که عملیات جستجوی هواپیمای نظامی مذکور در آب های ساحلی ترکیه آغاز شده ولی تاکنون اثری از لاشه هواپیما بدست نیامده و احتمال می رود که هواپیما در آب های ساحلی سوریه سقوط کرده باشد.