نیروهای امنیتی بحرین با سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم شماری از رهبران مخالف رژیم آل خلیفه را زخمی کردند.

به گزارش فارس به نقل از رسانه های بحرینی، نیروهای امنیتی بحرین تظاهرات مسالمت آمیز مردم در منطقه البلاد القدیم را سرکوب کردند که به زخمی شدن و آسیب دیدن تعدادی از رهبران مخالف به ضرب گلوله های ساچمه ای و گازهای سمی منجر شد.

شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین که پیشاپیش تظاهرکنندگان حرکت می کرد، از ناحیه کتف آسیب دید.

حسن المرزوق معاون دبیرکل جمعیت وحدتگرا نیز بر اثر اصابت گلوله های ساچمه ای از ناحیه گردن جراحت های شدیدی برداشت.

نیروهای امنیتی بحرین همچنین تعدادی از معترضان را بازداشت کرده و منطقه برگزاری تظاهرات را به محاصره امنیتی خود درآوردند.

نیروهای امنیتی همچنین اعتراضات مردمی در منطقه باربار را با تیراندازی و شلیک گازهای سمی و اشک آور علیه تظاهرکنندگان سرکوب کردند.

در همین حال، شیخ عیسی قاسم روحانی بحرینی خواهان آزادی بازداشت شدگان شد زیرا آنها زندانیانی هستند که به خاطر بیان دیدگاههای خود به زندان افتاده اند.

شیخ قاسم در جریان خطبه نمازجمعه همچنین خواهان محاکمه شکنجه گران زندانیان و ناقضان حقوق بشر شد که همه حد و مرزها را زیرپا گذاشته اند.

وی تصریح کرد: سیاست دولت در قبال ملت بر مبنای دشمنی و اهانت و خفه کردن صداها در گلو استوار است و آشتی زیر فشار سرنیزه یک نوع اجبار است و در نتیجه مشکل است نه یک چارچوب برای رسیدن به راه حل.

کشور بحرین از یکسال پیش صحنه انقلاب مردمی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی است.

این انقلاب با موج سرکوبگری رژیم آل خلیفه با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی همراه شده است.

منابع خبری فاش کرده اند که رژیم بحرین از گازهای اشک آور و سمی ساخت آمریکا برای سرکوب مردم استفاده می کند.