رئیس حزب جریان عربی لبنان با طرح شکایت از برخی سران المستقبل به علت حمله به دفتر این حزب و کشتار تعدادی از هواداران آن، خواستار لغو مصونیت قضایی سعد حریری و محاکمه وی شد.

به گزارش فارس، پایگاه خبری الانتقاد نوشت که شاکر البرجاوی رئیس حزب جریان عربی در لبنان در شکایتی از برخی از عناصر ۱۴ مارس به علت حمله به دفتر این حزب در ۲۱ می سال جاری و قتل تعدادی از هواداران این حزب شکایت کرده و خواستار مشخص شدن واقعیت در این ماجرا و مجازات عاملان و مسببان این جنایت شد.

این دادخواست شخصی که برجاوی آن را از طریق محمد کرنیب وکیل خود آماده کرده است، شامل شکایت از احمد الحریری قائم مقام حزب المستقبل، محمود الجمل سرتیپ بازنشسته و عمید حمود سرهنگ بازنشسته و فادی سعد ملقب به ابو خالد و سایر کسانی می شود که در این جنایت و ترور دست داشته اند.

البرجاوی البته به همین مقدار نیز بسنده نکرده و دادخواستی را نیز به مجلس نمایندگان لبنان لبنان ارسال کرده تا برای اجازه گرفتن در انجام تحقیق از سعد الدین الحریری بعد از لغو مصونیت قضایی وی اقدام شود و برجاوی بتواند وی را نیز به اتهام برنامه ریزی برای ترور و تلاش برای قتل خود و اجرای این توطئه محکوم کند.

این دادخواست، همچنین درخواست مبلغ مالی برای جبران خسارت ها و دیه کشته ها و خسارت مصدومان این حملات به میزان ۲۰۰ میلیون دلار را مطرح کرده است.