حمله حدود ۱۰۰ نظامی صهیونیست یگان "نحشون" وابسته به سازمان زندان صهیونیستی با سگ‌های پلیسی و باتوم به اسرای زندان "ایشل" واقع در شهر بئر السبع باعث زخمی شدن ۴۰ اسیر فلسطینی شد.

به گزارش فارس، صهیونیست‌ها با حمله به اسرای زندان"ایشل" اسرا را زیر گرمای سوزان خورشید به صلیب کشیده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و وسایل موجود در اتاق های آنان را از بین برده و پنکه های موجود در آنجا را مصادره کردند.

اداره زندان صهیونیستی حدود ۱۶ تن از این اسرا را به سلول های انفرادی منتقل کرده و آنان را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داده و پنکه ها و دستگاه های تلویزیون موجود در اتاق های آنان را مصادره کرده و بوفه موجود در آنجا را بسته است.

برخی منابع تشریح کردند که اسرا به اداره زندان ابلاغ کرده اند که تا زمان بازگرداندن تمامی وسایل مصادره شده، لب به غذا نخواهند زد.

از سوی دیگر، جمعیت دفاع از اسرا و آزادگان "واعد" حمله نظامیان صهیونیست در زندان "ایشل" به بخش ۱۱ این زندان و ضرب و شتم ده ها اسیر پس از سرباز زدن از بازجویی برهنه را محکوم کرد.

این جمعیت طی بیانیه ای مطبوعاتی بیان کرد که اداره زندان صهیونیستی نظامیان مسلح را به منظور سرکوب اسرا فراخوانده و در نتیجه آن درگیری هایی میان اسرا و نیروهای "ناحشون" که به جنایت و تاریخ ننگین و سیاهشان در حق اسرا معروفند، درگرفته است، سپس نظامیان صهیونیست تمامی وسایل برقی مربوط به اسرا و به ویژه پنکه های آنان را با وجود گرمای سوزان خورشید مصادره کرده و بخش ۱۱ زندان را به کلی بسته و مانع از خروج اسرا در شرایط اضطراری شدند.

جمعیت واعد ضمن هشدار به اداره زندان صهیونیستی نسبت به حماقت تکرار چنین جنایت های هدفمند و برنامه ریزی شده برای به قتل رساندن اسرا، تصریح کرد که همگان در قبال حمایت از اسرا در مقابل جنایت‌های مداوم صهیونیست ها و مساله عادلانه آنان مسئول هستند.