کاترین اشتون که بیشتر دوست دارد "کتی" صدایش کنند، از انواع انتقادهایی که به شخص خودش می‌شود آگاه است، اما می‌گوید که روسای ۲۷ دولت او را انتخاب کرده‌اند و اصرار دارد نشان دهد که «بهترین شخص برای سیاست خارجی اتحادیه اروپا است».

به گزارش فارس، کاترین اشتون عضو حزب کارگر بریتانیاست و در سال ۱۹۹۹ لقب بارونس گرفت.

اشتون در سال ۲۰۰۹ به عنوان مسئول سیاست خارچی اتحادیه اروپا انتخاب شد. وی پیش از این کمیسر عالی اتحادیه اروپا در امور تجارت و بازرگانی بود.