دبیر کل جمعیت وفاق بحرین تاکید کرد که رژیم آل خلیفه راه اشتباهی را در پیش گرفته است و ملت بحرین از حقوق مشروع خود دست نمی کشد.

به گزارش فارس به نقل از رسانه های بحرینی، شیخ علی سلمان در سخنانی در منطقه الدراز گفت: ملت بحرین هرگز از حقوق مشروع خود از جمله برخورداری از آزادی بیان و انتخاب دولت صرف نظر نخواهد کرد.

وی افزود: ملت بحرین خواهان برقراری مساوات در حقوق و وظایف خود براساس حق شهروندی است.

شیخ علی سلمان تاکید کرد: بحرینی ها همچنین خواهان توقف تبعیض بین خودشان هستند.

دبیرکل جمعیت وفاق بحرین تصریح کرد: گزینه های رژیم آل خلیفه اشتباه است و انتخاب گزینه مقابله با مردم به جای پاسخگویی به مطالبات آنها زیانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر کشور تحمیل کرده است.

بحرین از بیش از یکسال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است و نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید یا زخمی شده‌اند.