بە منظور پایان دادن بە اختلافات و بررسی اوضاع سیاسی عراق، رئیس منطقە کردستان عراق و نخست وزیر این کشور در منزل شخصی رئیس‌جمهور در شهر سلیمانیە دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد.

"خالد الاسدی" عضو برجستە فهرست دولت قانون در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد از دیدار قریب الوقوع "نوری المالکی" نخست وزیر عراق و "مسعود بارزانی" رئیس منطقە کردستان عراق خبر داد.

وی اظهار داشت: در آیندەای نزدیک آقایان المالکی و بارزانی بە منظور حل اختلافات اخیر و پایان بحران سیاسی عراق و همچنین بررسی اوضاع سیاسی کشور، دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد.

الاسدی بە زمان دقیق این دیدار و همچنین محل برگزاری آن اشارەای نکرد اما بە گفتە برخی منابع، این دیدار در شهر سلیمانیە و در منزل شخصی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق صورت خواهد گرفت.

الاسدی تلاش‌های رئیس جمهور عراق بە منظور پایان دادن بە اختلافات اخیر را ستایش کرد و گفت: این دیدار نیز بە همت و تلاش آقای طالبانی صورت خواهد گرفت، نقش مثبت وی در بحران‌های عراق حیاتی است.

رئیس منطقە کردستان عراق و نخست وزیر عراق بر سر قانون نفت و گاز ، مادە ١٤٠ دستور و بودجە نیروهای مسلح کردستان، اختلاف نظر شدید دارند.