رئیس جمهور عراق به منظور انجام برخی معاینات پزشکی وارد آلمان شد.

بە گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد ، دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق با انتشار بیانیەای اعلام کرد: "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق شامگاە گذشتە بە منظور انجام معاینات پزشکی وارد آلمان شدە است.

در این بیانیە آمدە است: رئیس جمهور عراق برای انجام معاینات پزشکی و بررسی وضعیت سلامتی خود بە آلمان سفر کردە و در چند روز آیندە بە عراق باز خواهد گشت.

دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، زمان دقیق بازگشت آقای طالبانی بە بغداد را مشخص نکردە اما گفتە است پس از اتمام معاینات پزشکی این کشور را بە مقصد عراق ترک خواهد کرد.

خروج جلال طالبانی از عراق در حالی صورت م‌یگیرد کە وی روز گذشتە مخالفت خود را نسبت بە برکناری نوری المالکی اعلام کرد و بر حمایت قاطع خود از اکثریت شیعە عراق، تاکید کرد.

طالبانی ٨٠ سالە از رهبران جنبش ملی گرایی کردهای عراق است کە در سال ٢٠٠٥ پس از ٦٠سال تلاش و مبارزە رئیس جمهور عراق شد.