رئیس پارلمان لبنان، مقاومت را در تقابل با دشمن اسرائیلی مایه عزت و شرف لبنان دانست و بر ضرورت بررسی استراتژی دفاعی لبنان در نشست آینده گفتگوهای ملی تاکید کرد.

به گزارش فارس، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در گفتگو با روزنامه السفیر تاکید کرد که فضای نشست اول گفتگوهای ملی خوب و مفید بود، وی ادامه داد که اتفاقاتی که در روزهای اخیرا از ربایش افراد در عکار رخ داده، لزوم بازگشت به گفتگوها را نشان می دهد، حتی اگر این گفتگوها برای انداختن عکس باشد، چه برسد به اینکه از این گفتگوها سند مهمی مثل بیانیه بعبدا صادر شود.

بری ناراحتی خود را از برخی درز اطلاعات رسانه ای که در فضای گفتگوها تاثیر منفی می گذارد، ابراز داشته و گفت که این موضوع را با افراد مربوطه بررسی می کند تا مانع از درز این اطلاعات شود که می تواند ماهیت مذاکرات را زیر سوال ببرد.

رئیس جنبش امل لبنان گفت: مقاومت مایه عزت و شرف ماست و ما برای بررسی استراتژی دفاعی در راستای تقویت لبنان برای مقابله با خطرات احتمالی اسرائیل مشکلی نداریم، بلکه برعکس اگر بدانیم که اسرائیل در دوره اخیر مانورهایی را در مزارع شبعا و داخل فلسطین اشغالی انجام داده است تا برای هر جنگ احتمالی با لبنان آماده شود، این موضوع ضروری به نظر می‌رسد.

بری همچنین در گفتگو با روزنامه الجمهوریه تاکید کرد که میشل سلیمان می خواست دعوت نامه ها را برای برگزاری دور دوم گفتگوها ارسال کند، اما سفر نجیب میقاتی به برزیل که یک هفته طول خواهد کشید، باعث شد که این نشست بعد از بازگشت وی از این سفر انجام شود.