ارتش انگلیس در ادامه طرح کاهش بودجه و اخراج نیروها، تعداد زیادی از نیروهای خود را به اجبار کنار می‌گذارد.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه گاردین، وزارت دفاع انگلیس در ادامه روند تعدیل نیروهای خود، اعلام کرد که ۲۹۰۰ نفر از کارکنان خود را تعدیل می‌کند.

این تعدیل نیرو پس از آن صورت می‌گیرد که "فیلیپ هاموند" وزیر دفاع انگلیس به ارتش این کشور هشدار داد. وی عنوان کرده بود که هنوز راه‌هایی برای کم کردن تعداد نیروها وجود دارد.

بیش از یک چهارم کسانی که در این دور از تعدیل نیروها ارتش را ترک می‌کنند، بر خلاف میل خود و به اجبار از ارتش رانده شده‌اند. وزارت دفاع انگلیس سال گذشته تصویب کرده بود که تعداد پرسنل و اعضای ارتش انگلیس باید به ۸۲هزار نفر کاهش یابد. ارتش اعلام کرده است که هنوز تصمیمی در رابطه با نحوه رسیدن به عدد هدف ۸۲هزار نفر اتخاذ نکرده است.

علاوه بر ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی سلطنتی انگلیس هم از دیگر بخش‌هایی هستند که باید تعداد نیروهای خود را کاهش دهند، البته میزان تعدیل نیروی آن‌ها در مقایسه با ارتش عدد قابل توجهی نیست. بر این اساس، نیروهای هوایی ۷۳۰ نفر و نیروی دریایی ۱۷۰ نفر از کارکنان خود را اخراج می‌کند.

در سال ۲۰۱۰ بود که بخش نظامی انگلیس شامل کاهش بودجه و تعدیل نیرو قرار گرفت. این تعدیل نیروها در قالب طرح بازنگری امنیتی و دفاعی استراتژیک ارائه شد، که این طرح تابستان گذشته مورد بازبینی و تصویب نهایی قرار گرفت. بر این اساس، نیروی دریایی و نیروی هوایی انگلیس هریک باید ۵هزار نفر از تعداد نیروهای خود کم کنند. اما بیشترین ضربه از این ناحیه متوجه ارتش انگلیس شد، که موظف شده است تا پایان این دهه، ۱۹هزار نفر از نیروهای خود را اخراج کند.