گفت‌وگوهای ملی لبنان با حضور نمایندگانی از گروه‌ها و احزاب مختلف در این کشور با سخنرانی رئیس جمهور لبنان و در غیاب دو تن از سران ارشد ۱۴ مارس برگزار شد.

به گزارش فارس به نقل از الانتقاد ، نشست گفتگوهای ملی در ساعت ۱۱ به وقت محلی در کاخ ریاست جمهوری در لبنان با حضور میشل سلیمان رئیس جمهور این کشور و نجیب میقاتی و همچنین نبیه بری آغاز شد، نبیه بری و میقاتی البته پیش از آغاز این مذاکرات هر کدام به صورت جداگانه به دفتر کار سلیمان رفته و نشست دو جانبه ای را با وی برگزار کردند.

در گفت‌وگوهای ملی علاوه بر اینها پروفسور فایز الحاج شاهین، ولید جنبلاط نماینده پارلمان و رئیس دروزی های لبنان، اغوب بقرادونیان، جان اوگاسبین، محمد رعد، اسعد حردان، سلیمان فرنجیهٔ و میشل مر از نمایندگان پارلمان نیز حضور داشتند.

فرید مکاری، امین الجمیل، فؤاد السنیورهٔ، طلال ارسلان و میشل عون که همگی از اعضای پارلمان و مقامات ارشد احزاب خود هستند نیز در این نشست حضور داشتند. سعد حریری و سمیر جعجع غایبان این نشست بودند و محمد الصفدی نیز به دلایل پزشکی موفق به حضور در مذاکرات نشد.

سلیمان در سخنانی در آغاز این نشست نکات مثبت گفت‌وگوهای سابق را برشمرد و به متغیرات کنونی در عرصه بین المللی و منطقه ای و داخلی نیز اشاره کرده و با توجه به آنچه "بهار عربی" و تحولات سوریه خواند، تاکید کرد که تمامی این مسایل برقراری این نشست را ضروری تر می کند.

سلیمان خواستار ایجاد ثبات در کشور و دور کردن لبنان از پیامدهای زیاد اقتصادی ، سیاسی و امنیتی این تحولات شد و بر اهمیت ادامه گفت‌وگوها و همگرایی در این کشور با روندی سریعتر و به دور از فاصله های زمانی طولانی تاکید کرد.