منابع امنیتی مصر شایعات منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر مرگ دیکتاتور ۸۴ ساله این کشور را تکذیب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع امنیتی مصر شایعات منتشر شده درباره مرگ حسنی مبارک را تکذیب کردند. همسر و فرزندان دیکتاتور سابق مصر روز گذشته با کسب اجازه از دستگاه قضایی برای دومین بار از مبارک که در بیمارستان زندان طره بستری است عیادت کردند.

در همین حال روزنامه الجمهوریه چاپ مصر نیز گزارش داد که حال جسمانی حسنی مبارک بسیار وخیم گزارش شده است و وی چندین بار دچار حملات قلبی شدید و تنگی نفس شده است.

بنا بر این گزارش، دیکتاتور ۸۴ ساله مصر از خوردن غذا امتناع می کند و جمال مبارک پسر حسنی مبارک در کنار کادر پزشکی از وی مراقبت می کند.