برخی منابع مصری اعلام کردند، مبارک به یکی از نزدیکان خود ماموریت داده با شورای عالی نظامی حاکم بر مصر وارد مذاکره شود و در ازای آزادی خود بخش قابل توجهی از دارایی و اموال خود را به این شورا ببخشد.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه الیوم السابع، برخی منابع آگاه مصری از تلاش حسنی مبارک برای توافق مالی هنگفت با شورای نظامی برای خروجش از زندان طره پرده برداشتند.

به گفته این منابع، مبارک به یکی از نزدیکان خود ماموریت داده با شورای عالی نظامی حاکم بر مصر وارد مذاکره شود و در ازای آزادی خود بخش قابل توجهی از دارایی و اموال خود را به این شورا ببخشد.

براساس طرح ارائه شده ، شورای عالی نظامی مصر باید با انتشار اخبار متعدد درباره وخامت حال مبارک رای به آزادی پزشکی وی از زندان طره و انتقال وی به مرکز پزشکی شرم الشیخ دهد.

از سوی دیگر منابع آگاه امنیتی در وزارت کشور مصر با رد شایعات مرگ مبارک اعلام کردند که مبارک از وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار نبوده و با نارسایی قلبی و فشار خون بالا مواجه است و همین موجب شده تا از تنفس مصنوعی برای وی استفاده شود.

منابع مذکور گفتند: مبارک همچنان در بیمارستان زندان طره به‌سر می‌برد و تحت نظر پزشک خود قرار دارد.

این منابع هدف از انتشار اخباری مبنی بر مرگ حسنی مبارک را ایجاد هرج و مرج و آشوب در کشور قلمداد کردند.

پس از انتقال حسنی مبارک به زندان طره درپی اعلام حکم دادگاه جنایی شمال قاهره مبنی بر حکم ابد وی به اتهام کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری که روز شنبه گذشته اعلام شد، منابع خبری از وخامت حال دیکتاتور مصر خبر داده بودند.

این چندمین بار طی یک سال و نیم گذشته از زمان سرنگونی حسنی مبارک در مصر است که اخبار ضد و نقیضی درباره حال وی منتشر می‌شود.

برخی منابع مصری از جمله شبکه مصری "البشائر" حتی از مرگ وی خبر دادند. کارشناسان سیاسی نسبت به انتشار صحت این خبر آن هم پس از اعلام حکم مبارک به دیده شک و تردید می نگرند و آن را در راستای فراری دادن مبارک از دیگر موارد اتهامی مرتبط می‌دانند.

به عقیده این کارشناسان، انتشار چنین اخباری با هدف وخیم جلوه دادن وضعیت جسمانی مبارک صورت می گیرد تا با این طریق با جلب حسن ترحم ملت مصر موجبات فرار وی را از اجرای حکم زندان فراهم کنند.

این در حالی است که پایگاه خبری "دنیا الوطن" اخیرا مدارک و اسنادی منتشر کرده که نشان می‌دهد، حسنی مبارک تا زمان انتقالش به بیمارستان المرکز العالمی در سلامتی کامل بسر می‌برده و کاملا سرپا بوده است.

این پایگاه خبری همچنین تصاویری از اتاق بسیار مجلل مبارک در بیمارستان المرکز العالمی را چاپ و منتشر کرد.