فرانسه امروز یکشنبه شاهد برگزاری دور اول انتخابات پارلمانی است، رقابتی که رئیس جمهور جدید این کشور امیدوار است با ورود هم حزبی هایش به مجلس ملی، قدرت خود را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در خصوص انتخابات پارلمانی فرانسه می نویسد : فرانسوی ها امروز یکشنبه در دور اول انتخابات پارلمانی شرکت می کنند تا شاید مجلس ملی فرانسه را بدست چپ گرایان سپرده و جایگاه "فرانسیس اولاند" را در قدرت مستحکم تر کنند.

مجلس ملی فرانسه ۵۷۷ کرسی دارد و به عبارتی مجلس سفلی پارلمان فرانسه محسوب می شود می تواند قدرت اولاند برای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور را که دومین اقتصاد بزرگ اروپا محسوب می شود افزایش دهد.

انتخابات امروز فرانسه در حالی برگزار می شود که مردم این کشور در اغلب شهرهای آن با هوایی بارانی مواجه هستند و واحدهای اخذ رای از ساعت ۸ صبح به وقت محلی ( ۶ به وقت گرینویچ ) کار خود را آغاز کرده اند.

فرانسیس بایرو از رقیبان اولاند در انتخابات ریاست جمهوری، و از نامزدهای فعلی انتخابات پارلمانی فرانسه از نخستین افرادی بوده که در جنوب غربی فرانسه رای خود را به صندوق انداخت.

بر همین اساس دومین دور از انتخابات فرانسه در تاریخ ۱۷ ژوئن برگزار می شود و درصورتیکه سوسیالیست بتوانند اکثر کرسی های مجلس فرانسه را تصاحب کنند اولاند در دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود با آسایش بیشتری به فعالیت خواه پرداخت.

البته نباید فرامش کرد که راست گرایان فرانسه که در انتخابات ریاست جمهوری آرای خوبی بدست آورده بودند از رقیبان اصلی چپ گرایان در انتخابات امروز هستند و "ماری لوپن" حساب ویژه ای برای ورود به مجلس باز کرده است.

در نظام سیاسی فرانسه قدرت میان رئیس جمهور و پارلمان تقسیم شده و اگر جناح رئیس جمهور نتواند کرسی های

پارلمان را به دست آورد ناگزیر است با نخست وزیری از جناح مقابل خود بسازد.

در اوایل جمهوری پنجم، سیاستمداران دست راستی همۀ ارکان قدرت را در دست داشتند، اما چند سالی است که این معادله تغییر کرده و از سال ۲۰۰۴ این چپ ها هستند که در اکثر انتخابات محلی برنده می شوند. در واقع چپی ها، در بسیاری از مناطق و اکثر شهرهای بزرگ اعم از لیون، لیل، تولوز مناطق مهم را در دست دارند.

علاوه بر این از سپتامبر ۲۰۱۱ نیز چپ ها اکثریت مطلق سنا را نیز دست دارند و در صورتی که در این دور نیز برندۀ میدان باشند، همۀ ارکان قدرت را در دست خواهند داشت. طبق اعلام برخی از نظرسنجی ها، ائتلاف چپ در وضعیت مساعدتری در مقایسه با راست ها قرار دارد.

هرچند برخی از روزنامه ها و خبرگزاری ها تعداد کرسی هایی که احزاب راست گرا بدست خواهند آورد را بین ۲۲۰ تا ۲۸۰ کرسی اعلام کرده اند، اما بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که ائتلاف چپ شانس بیشتری را برای پیروزی دارد.

طبق نظرسنجی منتشر شده از سوی موسسۀ اپینیون وی، ائتلاف چپ متشکل از سوسیالیست ها و رادیکال های چپ ۲۹۰ تا ۳۲۰ کرسی( یعنی بیش از اکثریت) را در مجلس ملی بدست خواهند آورد. به عبارتی نخست وزیر و رئیس جمهور نیازی به رأی هم ائتلافی های خود نخواهند داشت.