مردم مصر با تجمع در میدان التحریر و برگزاری تظاهرات در استان‌های مختلف این كشور به صورت نمادین آدمك حسنی مبارك را به دار آویخته و ممانعت از مشاركت احمد شفیق را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این كشور خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، معترضان مصری با تجمع در میدان التحریر به صورت نمادین عوامل نظام سابق مصر را به اتهام فساد مالی و سیاسی محاكمه كردند.

تظاهركنندگان مصری با قرار دادن اتاقك‌های دارای میله، آدمك حسنی مبارك، رئیس جمهور سابق مصر را داخل آن گذاشته و وی را به صورت نمادین به دار آویختند.

مردم مصر همچنین اعلام كردند كه احمد شفیق یكی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر و نخست وزیر دوره حسنی مبارك باید از عرصه فعالیت‌های سیاسی كنار گذاشته شود.

گروه‌های مصری و نماینده‌های احزاب سیاسی نیز اعلام كردند كه تا تحقق درخواست‌های مردم در خصوص قصاص قاتلان انقلابیون مصر و محاكمه دوباره تمامی عوامل نظام سابق پافشاری خواهند كرد.

تظاهركنندگان مصری در "جمعه میلیونی اصرار" خواهان اجرای قانون "انزوای سیاسی" عوامل نظام سابق و ممانعت از مشاركت احمد شفیق در دور دوم انتخابات شدند.

این تظاهرات در استان‌های مختلف مصر برگزار شد و مردم این كشور بنا به درخواست احزاب و گروه‌های انقلابی از جمله جنبش شش آوریل به خیابان‌ها آمدند.