نصب پلاكاردهایی با عنوان "حسنی مبارك، رئیس‌جمهور ۲۰۱۲ " مردم مصر را به شدت غافلگیر كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه اماراتی البیان، نصب پلاكاردهای بزرگ تبلیغاتی از سوی اشخاص ناشناس در منطقه المهندسین كه حاوی عكس حسنی مبارك، رئیس‌جمهور سابق مصر و عبارت "مبارك، رئیس‌جمهور ۲۰۱۲" بود مردم مصر را بسیار غافلگیر كرد. برخی از جوانان در توضیح علت نصب این پلاكاردها گفتند كه این اقدام برای هشدار دادن و آگاه‌سازی مردم نسبت به برپایی مجدد نظام حسنی مبارك بوده است.

ده‌ها تن از مصری‌ها با پاره كردن سریع پلاكاردها اعتراض خود را نسبت به این نوشته‌ها نشان دادند.

این پلاكاردها كه انتخاب حسنی مبارك را به عنوان رئیس‌جمهور مصر در سال ۲۰۱۲ تبلیغ می‌كرد چند ساعت بعد از صدور حكم حبس ابد برای مبارك در منطقه المهندسین نصب شد و نگرانی‌ها را در خصوص ارتباط این پلاكاردها با هواداران حزب حاكم سابق برانگیخت.

ابراهیم یكی از جوانان مصری در خصوص این پلاكاردها گفت: نتایج دور اول انتخابات كه در آن احمد شفیق، نخست وزیر دوره مبارك و عمرو موسی، دبیر كل سابق اتحادیه عرب بالاترین آراء را در منطقه المهندسین به دست آوردند علت نصب این پلاكاردها بوده است.

وی در ادامه گفت: مردم منطقه ما آراء بسیار بالایی را به عاملان نظام پیشین دادند به همین سبب ما تصمیم گرفتیم پلاكاردهایی را آماده كنیم تا مردم را از انتخاب مبارك آگاه سازیم.

احمد شفیق و محمد مرسی،‌ نامزد اخوان‌المسلمین در مصر به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافتند و این مساله فعالان سیاسی را از قدرت و تاثیر نظام مبارك برای روی كار آوردن عاملان خود بر سر حكومت نگران ساخت.

جوانان درخصوص این پلاكاردها گفتند این پلاكاردها با هدف آگاه‌سازی رای‌دهندگان به پیامدهای برپایی حكومت مبارك و مقایسه بین حسنی مبارك و احمد شفیق صورت گرفته است.