روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت "احمد شفیق" را باید ستون فقرات و تکیه‌گاه رژیم حسنی مبارک برشمرد که هم اکنون تنها وظیفه آن تلاش برای تخریب وجهه اخوان‌‌المسلمون است.

به گزارش فارس ، واشنگتن پست درباره حمله اخیر "احمد شفیق"، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک و نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر به جماعت اخوان المسلمون نوشت که "شفیق ستوت فقرات و تگیه‌گاه رژیم مبارک است".

این روزنامه درباره حمله شفیق به "محمد مرسی"، نامزد جماعت اخوان المسلمون در انتخابات ریاست جمهوری مصر نوشت که هدف از این حمله خدشه‌دار کردن جایگاه و موقعیت مرسی و جلوگیری از موفقیت وی در کسب هواداران بیشتر و تاثیر روی طرفداران وی است.

واشنگتن پست حکم دادگاه جنایی قاهره درباره مبارک را از جمله عواملی دانست که موجب می‌شود، مردم مصر به محمد مرسی و اخوان المسلمون رای دهند و این اصلا به سود شفیق نیست.

واشنگتن پست در ادامه افزود: شفیق از این موضوع آگاه است و به همین دلیل تلاش می کند، از حربه بیم دادن و وحشت افکندن از حاکمیت اخوانی‌ها بر مصر استفاده کند و سوار بر موج این بیم و وحشت هواداران و آرایی برای خود دست و پا کند.