به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی دیشب گزارش داد که حسنی مبارک دچار تشنج شده است.

این شبکه افزود وخامت حال مبارک و تشنج عصبی وی سبب حاضر شدن پزشکان معالج وی در بیمارستان زندان طره شد.

خاطر نشان می شود حسنی مبارک اخیرا از سوی دادگاه مصر به حبس ابد محکوم شد که با مخالفت گسترده مردم مصر روبرو شده و آنها بر ضرورت اعدام وی به سبب دست داشتن در کشتار انقلابیون تاکید می کنند.