نتایج پژوهشی جدید در دانشگاه بریستول نشان می‌دهد که گیاهان در دمای بالا با افزایش طول ساقه خود موجب خنک شدن برگ‌ها می‌شوند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، یك تیم پژوهشی از گونه‌ «آرابیدوپسیس تالیانا» برای درک عواقب فیزیولوژیکی گیاه به این نوع واکنش به دما استفاده کرده‌اند.

این تیم پژوهشی متوجه شد که محصولاتی که در دمای بالا رشد می‌کنند، ساختاری دراز و دوکی‌شکل دارند و دارای منافذ برگ کمتری هستند. با این حال با وجود کاهش تعداد منافذ برگی، گیاهان آرابیدوپسیس تالیانای دراز آب بیشتری از دست داده و دارای سیستم سرمایشی تبخیری در برگ بودند.

سپس پژوهشگران نتیجه‌گیری کردند که افزایش فاصله برگ‌ها در گیاهان گرمسیری، انتشار بخار آب از منافذ برگ را افزایش می‌دهد و روند خنک شدن را بهبود می‌بخشد.

دکتر «فرانکلین»، سرپرست تیم پژوهشی بر این اساس می‌گوید: درک رابطه بین دما، ساختار گیاه و آب مصرفی برای به حداکثر رساندن تولید محصول در آینده و تضمین امنیت غذایی در آب و هوای در حال تغییر بسیار ضروری است.