رهبر جریان صدر درباره اعطای رای عدم اعتماد به نوری المالكی برگزاری همه پرسی مردمی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه اماراتی الاتحاد مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در نشستی با حضور ابراهیم الجعفری، رهبر ائتلاف اتحاد ملی و عمار الحكیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق بر لزوم بازگشت به قانون اساسی با هدف حفظ تعهدات داخل ائتلاف مذكور و گروه‌های سیاسی و بررسی پیشنهادات مطرح شده در زمینه پایان بحران كنونی كشور تاكید كرد.

صدر درباره همه پرسی مردمی در خصوص دادن رای عدم اعتماد به نوری المالكی نخست وزیر عراق گفت: ما خواهان دادن چنین رایی از طریق همه پرسی مردمی هستیم. شروط ما این است كه همه پرسی متعلق به همه عراقی‌ها باشد نه یك گروه خاص و تمام بخش‌های رسمی و مردمی در آن حضور داشته باشند.

وی بر لزوم نظارت یك بخش مستقل، بی‌طرف و شفاف از سازمان‌های جامعه مدنی بر همه پرسی و ایجاد فضای امنیتی تحت نظارت ارتش و پلیس تاكید و به اهمیت فرهنگ سازی برای چنین همه پرسی اشاره كرد.

رهبر جریان صدر اعلام كرد كه دادن رای عدم اعتماد به المالكی موجب آشوب در كشور نخواهد شد و این گامی قانونی و دموكراتیك است. هدف بالاتر ما حفظ عراق و امنیت و صلح در كشور است.

از سوی دیگر، فهرست العراقیه به ریاست اعیاد علاوی درخواست صدر برای برگزاری همه پرسی در خصوص دادن رای عدم اعتماد به المالكی را دلیل دیگری بر این دانست كه اعطای رای عدم اعتماد خواسته‌ای مردمی است.

حیدر الملا، سخنگوی فهرست العراقیه مدعی شد: دادن رای عدم اعتماد براساس روندی دموكراتیك و مطابق قانون اساسی است.