بسیاری از حضار در دادگاه قاهره پس از پایان قرائت حکم حبس ابد برای حسنی مبارک، به رئیس دادگاه اعتراض کردند و برخی نیز درگیر شدند.

به گزارش فارس، دادگاه حسنی مبارک لحظاتی پیش به پایان یافت اما بلافاصله پس از قرائت حکم حبس ابد برای حسنی مبارک، صحن دادگاه با اعتراض شدید حضار رو به رو شد.

این تصاویر به صورت زنده از تلویزیون المصریه پخش می‌شود.

حضار که بشدت به حکم حبس ابد اعتراض داشتند و خواستار حکم اعدام برای حسنی مبارک بودند، فریاد می‌زدند: اعدام اعدام.

در ادامه بخشی دیگر با سر دادن شعار مردم خواستار سرنگونی دستگاه قضا هستند، اعتراض خود را به حکم رئیس جمهور مخلوع این کشور نشان دادند.

دادگاه حسنی مبارک، وی و وزیر کشور او را به حبس ابد محکوم اما او را از اتهامات فساد مالی مبرا کرد در حالی که وی متهم به کشتار معترضان در انقلاب ۲۵ ژانویه این کشور است.

همچنین علاء و جمال مبارک، فرزندان حسنی مبارک نیز از اتهامات مربوط به فساد و سوء استفاده از قدرت نیز مبرا شدند.

لحظاتی پس از اعتراض شدید، صحن دادگاه بشدت به هم ریخت و درگیری‌هایی ایجاد شد. این درگیری همچنین به بیرون دادگاه نیز رسیده است؛ جایی که بخشی از مردم تجمع کرده بودند و منتظر صدور حکم اعدام برای مبارک بودند.

تلویزیون المصریه گزارش کرد که در این درگیری تعدادی دچار جراحت شده‌اند.

برخی حضار در دادگاه دستنوشته‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود، حکم مردم اعدام است.

درگیری و اعتراض در دادگاه جنایی قاهره همچنان ادامه دارد.

حضار تاکید کردند که صدور حکم حبس ابد کاملا بر خلاف تصور مردم است.