چهارمین شماره از نشریه الکترونیکی «هست» منتشر شد.

در این شماره از نشریه الكترونیكی «هست» در كنار انتشار بخش دوم از مصاحبه با دست‌اندرکاران گالری «هما» ، بخش نخست از مصاحبه با آناهیتا قبائیان - مدیر گالری راه ابریشم - در چهارچوب ویژه نامه « اقتصاد عکاسی» دیده می‌شود.

همچنین مقاله‌ای با عنوان «چرا اثر هنری یک کالا نیست ؟ » نیز در این شماره در كنار پرونده «عکاسی و مطالعات اجتماعی» به سه سرمقاله قابل پیگیری است.

در بخش معرفی یک عکاس بین‌المللی نیز این بار نشریه «هست» سراغ یك عكاس چینی به نام « li wei » رفته است که خواستگاهش پرفورمنس آرت است.

در یکی دیگر از بخش‌های این شماره همچنین جریان جدیدی تحت عنوان پیشنهادی «مستند نوین» با معرفی «عباس کوثری» به مخاطبان ارائه و در پایان «رد مطالعات اجتماعی در تاریخ عکاسی ایران» بررسی شده است.