نتایج پژوهشی جدید حاکی از آن است که بی‌خوابی باعث ضعف و اختلال عملکرد ناحیه‌‌ای از مغز می‌شود که انتخاب غذاها را بر عهده دارد.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا به منظور انجام این پژوهش، ۲۳ نفر از افراد سالم را طی دو آزمایش جداگانه از نظر اختلالات خواب و تاثیر آن بر انتخاب غذای آنان مورد بررسی قرار دادند.

نتایج این بررسی که طی انجام MRI (تصویرسازی تشدید مغناطیسی) مغز به دست آمد، حاکی از آن بود كه بی‌خوابی بطور قابل توجهی باعث اختلال فعالیت مغز در لوب جلویی می‌شود که در کنترل رفتار و انجام انتخاب‌های پیچیده مغز نقش حیاتی را بر عهده دارد.

در مورد این تحقیق، بی‌خوابی منجر به انتخاب‌های غلط غذایی شد که در نتیجه آن غذاهای خوشمزه که اغلب ناسالم و پركالری است، به جای غذاهای سالم انتخاب شد.

طی این پژوهش، محققان دریافتند كه هنگام خواب آسوده و بموقع، مغز به طور كارآمدی فعالیت‌های مربوط به لوب جلویی را پوشش می‌دهد و در نتیجه این امر، انتخاب غذاها به بهترین وجه ممكن صورت می‌‌‌‌گیرد.

به گفته «استفانی گریر»، سرپرست این پژوهش، اختلال در لوب جلویی که محل گردآوری اطلاعات مرتبط با انتخاب غذا‌های سالم است، منشا چاقی ناشی از بیخوابی است.

این اولین پ‍ژوهش در نوع خود است كه علت رابطه چاقی و اختلالات خواب را آشكار كرده است، چرا كه پژوهش‌های پیشین تنها، رابطه علت و معلولی این دو مولفه را بدون ذكر دلیل گزارش كرده بودند.

این یافته علمی، طی كنفرانس پژوهشی «خواب» در بوستون آمریکا مطرح شده است.