كارشناسان بهداشت عمومی در گزارش جدیدی در مجله تخصصی لانست، هشدار دادند كه كاهش فعالیت بدنی و شیوع بی‌تحركی در دنیای مدرن امروزی سالانه دست‌كم پنج میلیون نفر را به كام مرگ می‌كشد.

به گزارش سرویس سلامت ایسنا، این كارشناسان هشدار دادند طبق آخرین آمار به دست آمده یك سوم از جمعیت بزرگسالان جهان فعالیت و تحرك بدنی كافی ندارند و الگوی زندگی لم دادن و راحت‌طلبی را اختیار كرده‌اند و همین امر باعث شده كه سالانه حدود پنج میلیون نفر از بزرگسالان كم‌تحرك به دلیل انتخاب این‌الگوی زندگی، جان خود را از دست بدهند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این كارشناسان در گزارش جدید خود تاكید كرده‌اند كه "بحران بی‌تحركی" در عصر حاضر به یك همه‌گیری جدی و نگران كننده تبدیل شده است.

آمار نشان می‌دهد تقریبا از هر ۱۰ فرد بالغ ۱۵ سال به بالا یعنی حدود ۱/۵ میلیارد نفر به توصیه‌های بهداشتی پزشكان مبنی بر ضرورت ورزش كردن و فعالیت بدنی بیشتر، توجهی ندارند و كمتر از دستورالعمل‌های ارائه شده در این خصوص، تحرك جسمی دارند. بحران بی‌تحركی در بین نوجوانان از این هم وخیم‌تر است به طوری كه از هر پنج نوجوان ۱۳ تا ۱۵ساله حداقل چهار نفر فاقد فعالیت بدنی كافی هستند.

این مطالعات همچنین نشان داده است كه به طور متوسط كم‌تحركی در زنان بیشتر از مردان و در كشورهای ثروتمند و مرفه به مراتب بیشتر از كشورهای كم‌درآمد است.