رفتار نوجوانان اغلب احساسی، غیر منطقی و گاهی همراه با تظاهر است و به طور همزمان به استقلال و مراقبت‌های دوستانه والدین نیاز دارند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نتایج پژوهش «سارا جانسون» از پژوهشگران علوم اعصاب دانشگاه جان هاپكینز نشان می دهد: مغز همواره در طول زندگی در حال تغییر است، اما مهیج ترین جهش و رشد ناگهانی مغز در دوران نوجوانی و زمان بلوغ روی می دهد.

اگرچه نفوذ بداخل مغز یك نوجوان بعید به نظر می رسد، اما دانشمندان موفق شده اند حقایق مرموزی از ساختار پیچیده نوجوانان ارائه كنند.

مهارت های تفكر جدید

با توجه به افزایش ماده مغزی، مغز نوجوانان از پیوستگی و قدرت پردازش بیشتری برخوردار است. در صورتیكه نوجوانان از فرصت كافی و دسترسی به اطلاعات برخوردار باشند می توانند مهارت های محاسباتی و تصمیم گیری خود را ارتقاء دهند.

بیشتر تصمیم گیری نوجوانان بصورت لحظه ای و بیش از حد تحت تأثیر احساسات است، چراكه تكیه بیشتر مغز بر روی سیستم لیمبیك (سامانه عصبی احساسی) است.

بروز احساسات شدید

بلوغ (puberty) مرحله آغاز تغییرات عمده در سیستم لیمبیك است و بخشی از مغز در كنار تنظیم ضربان قلب و سطح قند خون، كار تشكیل احساسات و خاطرات را نیز بر عهده دارد.

این بخش از سیستم لیمبیك به نام آمیگدالا (بادامه مغز) وظیفه برقراری ارتباط بین حسگرهای اطلاعاتی را برعهده دارد. توسعه این بخش با تغییرات هورمونی همراه است كه منجر به تجربه های تازه احساسی مانند ترس، خشم، هیجان و جذابیت جنسی می شود.

سیستم لیمبیك در نوجوانان تحت كنترل كورتكس پری فرونتال مغز است كه در ارتباط با برنامه ریزی، كنترل رفتار و تفكر است.

حس لذت بردن

سنین نوجوان بهترین زمان برای شكل گیری و تقویت مهارت های اجتماعی بزرگسالی است. نوجوانان در این مرحله نحوه تفكر اطرافیان در مورد خودشان را مورد بررسی قرار می دهند.

دوستان همسال نیز شرایطی را برای یك نوجوان فراهم می كنند كه تا مهارت های جدید مانند مذاكره، برنامه ریزی گروهی و سازش را فرا بگیرد. تمرین مهارت های اجتماعی برزگسالی در محیط امن خانواده و معاشرت با دوستان به كسب توانایی های اساسی زندگی كمك می كند.

اندازه گیری خطر

همزمان با توسعه بخش كورتكس پری فرونتال و سیستم لیمبیك مغز، میزان خطر پذیری نیز افزایش می یابد كه باعث تجربه هایی مانند رفتن به سمت مواد مخدر، درگیری یا حتی شنا در یك منطقه خطرناك می شود.

در این حالت نوجوان در معرض آسیب پذیری بالایی قرار می گیرد و نقش والدین در كنترل رفتارهای ماجراجویانه فرزندان بسیار ضروری است.

نوجوان در مركز جهان

تغییرات هورمونی شدید در دوران بلوغ تأثیر بسزایی بر روی مغز نوجوان می گذارد كه یكی از آنها افزایش ترشح هورمون اكسیتوسین است.

این هورمون بر سیستم لیمبیك اثر گذاشته و باعث ایجاد حس خودآگاهی شده و نوجوان احساس می كند كه در مركز توجهات همه قرار گرفته است. در این مرحله نوجوان احساس استقلال بیشتری پیدا كرده و در خصوص آینده تفكر می كند.