موش‌های كور عریان سه تا ده برابر موش‌های معمولی عمر می‌كنند و مطالعات مختلف حاكی از آن است كه موجودات زیر زمینی می‌توانند سرنخ‌هایی را در خصوص افزایش طول امید به زندگی انسان در اختیار دانشمندان قرار دهند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تحلیل ژنتیكی موش‌های كور عریان بیانگر تراكم‌ بالاتر پروتئین NRG-۱ (مهم در عملكرد مغز) در این موش‌ها نسبت به چندین گونه دیگر موش‌ها هستند و این كه میزان این پروتئین در تمام عمرشان بالا باقی می‌ماند. پروتئین NRG-۱ در مخچه یعنی بخشی از مغز كه برای كنترل بدن حیاتی است قرار دارد.

تحقیقات قبلی حاكی از آن بود كه موش‌های كور عریان دارای سیستم‌های تولیدكننده پروتئین پربارتری نسبت به سایر موجودات و این كه مجهز به سیستم‌های كارآمدتر برای پاكسازی پروتئین‌های آسیب‌دیده هستند.

بررسی‌های بیشتر می‌تواند به این پرسش كه چرا NRG-۱ به حفظ تمامیت نرونی كمك ‌می‌كند، پاسخ گوید و به كشفیاتی در خصوص عمر انسان بینجامد.

نتایج این تحقیق در مجله Aging Cell انتشار یافت.