محققان با هدف پیشگیری از انتقال بیماری‌های ارثی به نوزادان روش جدیدی برای لقاح مصنوعی ابداع كرده اند كه در آن از تخمك‌های اهدایی با دی‌ان‌ای سالم استفاده می‌شود.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محققان دانشگاه نیوكاسل بر این باورند كه با استفاده از این شیوه جدید تا سه سال دیگر می‌توان از انتقال بیماریهای ارثی جلوگیری كرد.

در این شیوه از یك تخمك مادر و یك تخمك اهدایی استفاده می‌شود كه هسته تخمك اهدایی با هسته تخمك مادر تعویض می‌شود. در این حالت كودك هویت خود را از پدر و مادر خود به ارث می‌برد اما دی‌ان‌ای میتوکندری خود را از شخص اهداكننده دریافت می‌كند كه به معنی دریافت مواد ژنتیكی از سه انسان است.

محققان انگلیسی اكنون توانسته‌اند شش میلیون پوند بودجه برای ارتقای این درمان پیشگامانه تضمین كنند.

این در حالی است كه این روش مباحث اخلاقی فراوانی را در پی داشته چرا كه در آن از انتقال دی‌ان‌ای والدین به یك تخمك اهدایی استفاده شده و از این رو میزان كمی از برنامه ژنتیكی شخص ثالث منتقل خواهد شد.

قانون‌گذاران در حال حاضر دانشمندان را از كاشت چنین تخمكهایی در بیماران منع كرده‌اند، اما شركت ول‌كام تراست و دانشگاه نیوكاسل از یك كمك مالی ۵.۸ میلیون پوندی برای تحقیقات آزمایشگاهی به قصد ارزیابی ایمنی این شیوه خبر داده‌اند.

اگرچه ۹۹.۸ درصد دی‌ان‌ای انسان از جمله ویژگی‌های قابل مشاهده به طور مساوی از پدر و مادر به ارث رسیده و در هسته سلول‌ها ذخیره می‌شوند، كسر كوچكی در میتوکندری‌ها ساكن شده و تنها توسط مادر به فرزند منتقل می‌شود.

تاكنون محققان آمریكایی موفق به انجام این آزمایش بر روی میمون‌ها و موش‌ها شده‌اند كه از فرزندان سالمی برخوردار بوده و بیماری منتقل نشده است.

محققان انگلیسی نیز تاكنون تنها بر روی تخمك‌های غیر طبیعی و دورریختنی لقاح مصنوعی كار كرده‌اند كه احتمال تبدیل آنها به جنین سالم بسیار كم است اما بودجه جدید به این محققان در برخورداری از شرایط آزمایشی بهتر و تخمكهای سالم كمك خواهد كرد.