محققان سوئیسی با الگوبرداری از پوسته پنیر موفق شدند مواد خود تمیزكننده سطوح تولید كنند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ایده ساخت این ماده با الگو گرفتن از پنیر كامبرت به ذهن محققان سوئیسی خطور كرد. پوسته این پنیر پوشیده از قارچ كپك است كه از ورود میكرواورگانیسم ها بداخل پنیر جلوگیری كرده و آن را تا زمان جا افتادن و مصرف تازه نگه می دارد.

با الگو برداری از این پنیر، محققان با استفاده از قارچ پنیر، یك پوسته مصنوعی تولید كرده اند كه در تماس با مواد آلی آنها را می خورد.

برای تولید این پوشش از یك پلاستیك بسیار نازك پوشیده شده از پنی سیلین (كپك آبی) استفاده شد. این لایه متخلل روی لایه پنی سیلین قرار داده و یك مایع آب شكر بداخل پوسته مصنوعی ریخته شد. پس از دو هفته شكر موجود بطور كامل توسط قارچ ها خورده شدند.

قارچ پس از خوردن شكر بحالت غیر فعال درآمد و بار دیگر با اضافه شدن ماده جدید، قارچ فعالیت خود را آغاز كرد. محیط این ماده نباید كاملا خشك می‌شد تا قارچ بتواند به حیات و فعالیت خود ادامه دهد. مقدار كم رطوبت در هوا اصلی ترین نیاز این ماده بود.

به گفته محققان، تولید چنین جسم خود تمیزكننده ای می‌تواند برای همیشه آن را در برابر ورود باكتری محافظت كند.

محققان این ایده را مطرح می‌كنند كه می‌توان از این مواد برای سطوح آسمان خراش‌ها نیز استفاده كرد و یا به جای استفاده از قارچ كپك، از جلبك استفاده كرد تا دی اكسید كربن، به اكسیژن تبدیل شود.

این ایده می تواند نوید بخش انقلابی در تولید مواد پوششی جدید باشد.