شماره‌ی نخست مجله اینترنتی «هست»، حاوی مطالب و تصاویری در حوزه هنر عكاسی منتشر شد.

در این شماره كه به دنبال انتشار آزمایشی پیش شماره «هست» تولید و انتشار یافته است، به دو عكاس معاصر ایرانی و دو عكاس معاصر خارجی با ارائه آثاری از آنان پرداخته شد.

همچنین در مطلبی تحت عنوان «بازار مكاره، پاریس فوتو در یك نگاه » رویداد بین‌المللی parisphoto و تاریخ شكل‌گیری آن و دوره گذشته‌اش در ویژه نامه این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.

پرونده این شماره نیز به مباحثی مربوط به «عكاسی و معاصر بودن» آن اختصاص دارد كه مقاله‌ها و یادداشت‌هایی را با عناوین «از دیدن به دید - گاه»،«معاصر بودن جزیی(فردی)»،«چرا معاصر شدن برای من یك مسئله است؟» در برمی‌گیرد.

مقالات این شماره با عنوان «برعكس» یدالله رویایی،«از دل تاریكی» علیرضا محقق،«از غار افلاطون» سوزان سونتاك،«پیوند با طبیعت-نگاهی به عكس‌های الن كویی» حسن شفیعی،«عكاسی ما و سینمای ما» محمدرضا اصلانی و «رد حضور» سیاش خیرخواه نوشته شده است.

در بخش «آنگونه این» نیز مطلبی از محمد رضا طهماسب‌پور با عنوان «دو زندانی،چهار عكس» خواندنی است.

نشریه اینترنتی «هست» به سردبیری كورش ادیم، مدیریت هنری حامد جابرها و مدیریت فنی و پشتیبانی عزالدین قدردوست وهمكاری هیات تحریریه در آدرس www.hastmag.com قابل دستیابی است.