محققان پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی موفق به تولید نوعی آنتی بادی منوکلونال شدند که در شناسایی سلول های بنیادی به کار می رود.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر محمد مهدی آخوندی، رییس پژوهشگاه ابن سینا اظهار داشت: این آنتی بادیها، ضد مولکول OCT۴ می‌باشند که توسط سلولهای بنیادی بیان می‌شود و در شناسایی این سلولها موثرند.

وی افزود: این آنتی بادی‌ها با آنتی بادی تجاری تولید شرکت ABcam مقایسه شده و در تمام آزمونهای انجام شده شامل ایمونوهیستوشیمی، ایمونوسیتوشیمی، وسترن بلات و تستهای فلوئورسانس با موفقیت واکنش مورد انتظار را نشان داده است.

گفتنی است که شرکت ABcam یکی از معتبرترین شرکتهای بیوتکنولوژی انگلیسی است که از جمله فعالیت های اصلی آن، تولید آنتی بادی های تحقیقاتی و صادرات آن به اقصی نقاط جهان می باشد. این آنتی بادی ها، نقش کلیدی در انجام طرح های تحقیقاتی دارند.

دکتر محمود جدی تهرانی رییس پژوهشکده آنتی بادی منوکلونال این پژوهشگاه با بیان این مطلب که طرح تولید این آنتی بادی با حمایت ستاد توسعه پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادی انجام شده است، اظهار داشت: تولید این آنتی بادی در پژوهشگاه ابن سینا در حال انجام است و هم اکنون توان تولید آن در داخل کشور در حدی است که نیاز داخلی را به خوبی برطرف كرده و حتی قادر به صادر نمودن آن نیز می‌باشیم.

وی در ادامه اظهار داشت: پژوهشکده آنتی بادی منوکلونال پژوهشگاه ابن سینا هم اکنون در حال تولید آنتی بادی‌های منوکلونال دیگر علیه مولکول های اختصاصی دیگر است که در سلول های بنیادی بیان می‌شوند و در آینده نزدیکی تولیدات جدید را نیز اعلام خواهد كرد.

گفتنی است، فناوری تولید آنتی بادی منوکلونال به طور کامل در اختیار پژوهشکده آنتی بادی منوکلونال پژوهشگاه ابن سینا بوده و از اولویت های اصلی پژوهشکده، تولید آنتی بادی های منوکلونال علیه مولکول‌های سطح سلول های سرطانی به منظور شناسایی سریع و اختصاصی سرطان های گوناگون و نیز به منظور درمان سرطان می باشد.