تیمی از محققان موفق به دستیابی به پیشرفت بزرگی شده‌اند كه می‌تواند در آینده نزدیك منجر به پرورش اسپرم انسانی در آزمایشگاه شود.

به گزارش سرویس فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ محققان توانسته‌اند با استفاده از چند سلول در آزمایشگاه به پرورش اسپرم موش بپردازند كه می‌تواند راه امیدی برای مردان نابارور باشد.

این آزمایش كه برای اولین بار در جهان انجام شده، با استفاده از سلولهای زایا انجام شده كه مسؤولیت تولید اسپرم را در اندام تناسلی بر عهده دارند.

این دانشمندان، سلولهای زایا را درون ماده‌ای موسوم به ژل آگار قرار داده و محیط مشابه درون اندام را برای تولید اسپرم بازسازی كردند.

نتایج این تحقیق كه به عقیده برخی دانشمندان می‌تواند درمان ناباروری را با انقلابی روبرو كند، در مجله نیچر منتشر شده است.

اكنون محققان قصد دارند آزمایش‌های مربوطه را بر روی انسان آغاز كنند تا بتوانند اسپرم انسانی را در خارج از بدن تولید كنند.