آفتاب

دانشمندان دریافتند: جاماندگی مغز سالمندان از مغز جوانان همیشگی نیست!

دانشمندان دریافتند: جاماندگی مغز سالمندان از مغز جوانان همیشگی نیست!

افراد سالمند برای دوری از اشتباه کندتر عمل می‌کنند، اما ممکن است کاهش یکنواخت و فراگیری در پردازش‌های شناختی آنها رخ نداده باشد!

کد N661027

وبگردی