محققان پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی موفق به طراحی و ساخت نانوکیت تشخیص عامل بیماری جاروک لیمو ترش شدند.

به گزارش سرویس فناوری ایسنا، دکتر میثم طباطبایی، از محققان بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و محقق طرح برگزیده جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت ساخت این نانوكیت اظهار كرد: از آنجا که بیماری جاروک لیمو ترش، دوره کمون شش ماهه تا یک ساله دارد و با مشاهده علائم ظاهری، قابل تشخیص نیست، با استفاده از این فن آوری و آزمایش مستمر درختان می توانیم قبل از گسترش شدید آلودگی باغ ها به وجود بیماری جاروک لیموترش پی برده و اقدامات لازم را در جهت کنترل و مدیریت بیماری آن به عمل آوریم.

وی كه دارای ۲۲ مقاله معتبر ISI، دو ثبت اختراع بین المللی، هفت ثبت اختراع داخلی و بیش از بیست مقاله در سمینارها و کنفرانس های داخلی و خارجی است، دستیابی به دانش تشخیص عامل بیماری جاروک لیمو ترش را نتیجه تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت بیماری جاروک لیموترش دانست و افزود: این كیت دستاورد یک کار گروهی است كه با همكاری دکتر افشین محسنی فر، دکتر محمد رضا صفرنژاد و مهندس فاطمه راد انجام شده است.