وزیر خارجه اسبق انگلیس اظهار داشت: پارلمان اروپا باید منحل شود، زیرا نتوانسته است به هدف خود كه پر كردن فاصله موجود میان مردم اروپا و اتحادیه اروپا است، دست یابد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه گاردین، پس از اعلام نتایج یك نظرسنجی كه نشان داد، تنها هشت درصد از مردم اروپا معتقدند، صدای آنها در اتحادیه اروپا شنیده می‌شود، "جك استرا"، وزیر خارجه اسبق انگلیس در یك سمینار اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر اتحادیه اروپا از لحاظ مولفه‌های دموكراتیك دارای نقص است و از دیدگاه من مكانیسمی كه ۳۰ سال پیش ایجاد شد تا كمبودهای دموكراتیك اروپا را رفع كند، هم‌اكنون به این هدف نرسیده است.

وی افزود: پارلمان اروپا با شكل فعلی، نمی‌تواند فعالیت كند و نقطه تناقض‌آمیز این است كه هر چه به پارلمان اروپا قدرت بیشتری داده شده، كاركرد دموكراتیك آن كمتر شده است.

وی اظهار داشت: پارلمان اروپا باید تبدیل به مجمع پارلمان‌های ملی شود.

وی به این نكته اشاره كرد كه میزان شركت مردم اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمان اروپا به ۴۰ درصد رسیده است.

وزیر خارجه اسبق انگلیس عنوان داشت: اتحادیه اروپا نباید خود را درگیر مسائلی نظیر تعیین وقت كاری، مسائل مربوط به بهداشت و درمان و نظیر اینها كند، بلكه با امكاناتی كه دارد باید به مسائل كلی‌تر بپردازد.

وی ادامه داد: اتحادیه اروپا باید به مسائل مهم‌تر مانند مبارزه با تروریسم و جنایت بین‌المللی بپردازد.

جك استرا خاطرنشان كرد: مردم اروپا ارزش اتحادیه اروپا را درك می‌كنند و محصول آن را نیز قابل احترام می‌دانند، اما مردم این نكته را نیز درك می‌كنند كه بسیاری از مسائل را پارلمان‌ها و دولت‌های كشورها می‌توانند حل‌وفصل كنند.

نتایج نظرسنجی اخیر كه توسط موسسه "You Gov" انجام شد، در اتحادیه اروپا نشان داد: ۶۷ درصد معتقدند اتحادیه اروپا باید اقدامات بیشتری در مبارزه با تروریسم و جنایت بین‌المللی انجام دهد، ۵۲ درصد نیز معتقد بودند اقدامات اتحادیه اروپا باید در خصوص تغییرات آب و هوایی انجام شود، درهمین حال ۵۱ درصد معتقدند باید در خصوص فقر و ۴۵ درصد نیز معتقدند اتحادیه اروپا باید اقدامات بیشتری درباره مهاجرت انجام دهد.

از سوی دیگر ۵۷ درصد معتقدند، كشورهای اتحادیه اروپا باید روابط خود با اتحادیه اروپا را در مورد بودجه داخلی كاهش دهند، ۵۴ درصد نیز اظهار داشتند، دولت‌هایشان باید روابط خود را با اتحادیه اروپا در مورد اتحادیه‌های تجاری و ۵۷ درصد در مورد كشاورزی كاهش دهند.

۲۳ درصد از پاسخ‌دهندگان نیز با تعیین رئیس‌جمهور اتحادیه اروپا موافق بودند، در حالی كه ۴۷ درصد با آن مخالف بودند. ۱۵ درصد نیز با تشكیل ارتش اروپا موافق بودند، در حالی كه ۵۷ درصد با آن مخالفت كردند، ۱۱ درصد نیز با تعیین كرسی برای اتحادیه اروپا در سازمان ملل موافقت كردند و ۵۹ درصد مخالف آن بودند.