مردم شهر "الناصره" از شهرهای اشغالی سال ۱۹۴۸ فلسطین در اعتراض به سفر "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی به این شهر تظاهرات برگزار کردند.

به گزارش فارس به نقل از منابع فلسطینی، مردم الناصره در اعتراض به سفر پرز با در دست داشتن پلاکاردهایی تظاهرات برگزار کرده و مخالفت خود را با ورود وی به این شهر اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، در این تظاهرات مردمی بین نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی و تظاهرات‌کنندگان فلسطینی درگیری در گرفت که در این میان دستکم ۲ نفر بازداشت شده و تعدادی از آنها نیز زخمی شدند.

تظاهرات‌کنندگان شعار می‌دادند: پرز تروریست است، قاتل قانا را نمی‌خواهیم.

تجاوزات رژیم صهیونیستی در داخل اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ علیه فلسطینیان بیشتر شده است و سیاست‌های نژادپرستی اسرائیل نیز در تلاش برای طرد فلسطینیان از خانه و وطن خود هر روز افزایش می‌یابد.