دانشمندان مؤسسه تحقیقاتی «اسكریپت» موفق به شناسایی گروهی از پروتئین‌ها شده‌اند كه احساس درد را تشخیص می‌دهند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دانشمندان پیش از این می‌دانستند كه اعصاب حسی در پوست انسان قادر به تشخیص فشار، درد، گرما، سرما و دیگر محرك‌ها با استفاده از پروتئین‌های كانال یونی خاص در غشای خارجی خود هستند.

اكنون این محققان موفق به شناسایی و تشخیص پروتئین‌های خاص دخیل در هر یك از این ورودی‌های حسی شده‌اند.

این پژوهش جدید به ارائه شواهدی پرداخته كه طبق آن یك خانواده از پروتئین‌های عصب حسی موسوم به پیزو، پروتئین‌های كانال یونی لازم برای درك احساس درد هستند.

این پژوهش بر روی حشرات میوه انجام شد كه از پروتئین‌های پیزو به همراه نمونه‌های سلولی خاص در گوش، كلیه،‌ قلب و دیگر بافت‌ها برخوردارند.

محققان قصد دارند در آینده تحقیقات خود را بر روی نقش پروتئین‌های پیزو بر روی احساس صدا، فشار خون و محركهای مرتبط كه به فشار و كشش غشای سلولی می‌پردازند، ادامه دهند.

در زمان برخورد یك محرك، یكی از این پروتئین‌های كانال یونی ساختار خود را باز كرده و به مولكولهای باردار كلسیم، سدیم یا پوتاسیم (یون) اجازه ورود از مایع بیرونی سلول به داخل سلول می‌دهد.

دانشمندان بر این تصورند كه كانال‌های یونی كه فشار مكانیكی را احساس می‌كنند، در زمان مخدوش شدن غشای سلولی در برابر یك آستانه خاص، باز می‌شوند. جریان بار ناشی از این خدشه می‌تواند دیگر علائم درون سلول را مانند یك ضربه عصبی در عصب‌های حسی تحریك كند.

محققان در آزمایشات خود گونه‌ای حشره میوه Drosophila را تولید كردند كه ژن پیزو در آن ابراز نشده بود.

آنها دریافتند كه لاروی این حشرات واكنشی به محرك‌های مكانیكی مرتبط با تولید علائم درد نشان نداده، در حالیكه به محركهای دیگر به خوبی پاسخ می‌دادند.

این محققان اكنون در حال بررسی جزئیات بیشتر در مورد تحقیقات مرتبط با پیزو و دیگر پروتئین‌های انتقال مكانیكی و نقش آنها در بیماری‌های مرتبط با سیستم حسی بدن هستند.

نتایج این پژوهش در مجله نیچر منتشر شده است.