نتایج تحقیقی در آمریکا نشان داد که استفاده کنندگان از گوشی‌های تلفن همراه خودخواه می‌شوند!

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، استفاده از گوشی‌های تلفن همراه رفتار خود خواهانه را در فرد تقویت کرده و تمایل وی برای تعامل اجتماعی را کاهش می دهد.

پژوهشگران بازاریابی در دانشگاه مریلند آمریکا با انجام آزمایش در این خصوص ابراز عقیده كرده اند که در زمان کوتاهی پس از استفاده از گوشی‌های تلفن همراه، استفاده کننده از گوشی تمایل کمتری برای فعالیتهای خیر خواهانه در قیاس با گروهی دیگر که از گوشی همراه استفاده نکرده بودند از خود نشان دادند.

این پژوهشگران همچنین می‌گویند: استفاده کنندگان از تلفن‌های همراه تمایل کمتری در پاسخ به سووالاتی داشتند که به آنها گفته شده بود پاسخ آنان به سووالات کمکی به امور خیریه خواهد بود.

علت شکل گیری چنین رفتاری آن است که تلفن همراه احساس تعلق داشتن به دیگران را در فرد ارضا می کند و نیاز بنیادی انسان در این خصوص را از بین می برد و لذا تمایل فرد را برای درگیر شدن در رفتارهای اجتماعی از بین می رود.

روزالین فرارو از پژوهشگران این طرح تحقیقاتی مدعی است نتیجه این پژوهش دارای عینتی جهانی برای تمامی رده های سنی است.