محبت ورزی به کودک در اوان زندگی ممکن است به او کمک كند تا «هیپوکامپ»، منطقه‌ای مهم در مغز كه با یادگیری، حافظه و واکنش در برابر فشارهای عصبی مرتبط است، بزرگتر شود.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، پژوهش‌های حیوانی در گذشته نشان داد که پشتیبانی مادرانه در رشد هیپوکامپ، تولید سلول‌های مغزی و توانایی مقابله با فشارها تاثیر مثبتی بر موش‌های جوان دارد. از طرف دیگر، مطالعات در مورد كودك انسان، ارتباطی میان تجربه‌های اوان كودكی و حجم آمیگدالا كه به تنظیم پردازش و ثبت واكنش‌های احساسی كمك می‌كند، یافت.

مطالعات پر شماری نیز نشان داد كودكانی كه در یك محیط محبت آمیز پرورش می‌یابند، در مقایسه با دوستانشان كه در محیطی عاری از ‌محبت زندگی می‌كنند،‌ از نظر آموزشی و احساسی عموما عملكرد بهتری دارند.

تصویربرداری‌های مغزی اكنون فاش كرد كه عشق مادر حجم فیزیكی هیپوكامپ فرزند را تغییر می‌دهد. در این مطالعه، حجم هیپوكامپ كودكان مادران محبت ورز، در مقایسه با كودكانی كه مادران آنها كمتر محبت می‌كردند، ۱۰ درصد بزرگتر بود. پ‍ژوهش‌ها نشان می‌دهد كه میان هیپوكامپ بزرگتر و حافظه بهتر پیوندی وجود دارد.

دكتر «جان لوبی»، پژوهشگر اصلی این مطالعه و روانپزشك دانشكده پزشكی دانشگاه واشنگتن در سنت لوییس میسوری گفت:‌ ما اكنون می‌توانیم با اطمینان بگوییم كه محیط روانی-اجتماعی تاثیر ملموسی بر چگونگی رشد مغز انسان دارد. این یافته توان حركتی تازه‌ای به این نظریه می‌دهد كه می‌گوید پرورش محبت ورزانه كودكان در دوران ابتدایی زندگی آنها تاثیری مثبت بر رشدشان دارد.