محققان راهی برای بررسی چگونگی رفتار مغز در زمان تعاملات رقابتی با سایرین یافته‌اند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وقتی چند نفر در یك مسابقه در حال رقابت با یكدیگر هستند، هر فرد تلاش می‌كند یك مدل مغزی از نیت و قصد فرد مقابل تهیه كند و به نوعی ادامه بازی حریف خود را پیش‌بینی كند. فرد با این شیوه می تواند با استراتژی قوی تری در مقابل حریف ظاهر شود.

به گفته « كیل متیوسون» محقق دانشگاه ایلینیوز، انجام این فرایند پیچیده در مغز افراد، در زمان رقابت، بسیار حیرت‌انگیز است.

در تحقیقات قبلی عنوان شده بود كه فرد از روی رفتار رقیب خود یاد می گیرد و رفتار وی یك «یادگیری تقویتی» است. این مسأله به دلیل افزایش فعالیت مغزی در ناحیه «گانگلیون بازال» روی می دهد. این بخش از ساختار مغز در كنترل حركات عضله و یادگیری فرد دخالت دارد.

بسیاری از این سیگنال‌های ساختاری توسط انتقال دهنده عصبی دوپامین صورت می‌گیرد. به نظر می رسد دوپامین مسؤول انتقال سیگنال‌ها برای یادگیری از رفتار رقیب است، اما تاكنون چگونگی یادگیری مغز از رفتار رقیب بدرستی تشریح نشده بود.

تحقیقات جدید نشان می دهد رفتار فرد در زمان رقابت با سایرین یادگیری «آموزش باور» است. برای درك بهتر فرایند فعالیت مغزی در هنگام رقابت، محققان از تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی عملكردی (fMRI) استفاده كردند.

فعالیت مغزی شركت كنندگان در یك مسابقه مورد بررسی قرار گرفت. وقتی رقبا تلاش می‌كردند با بدست آوردن امتیاز بیشتر حریف را شكست دهند، تمامی فعالیت‌های مغزی ثبت می‌شد.

یك مدل محاسباتی از فعالیت مغزی و استراتژی اعمال شده توسط فرد در طول مسابقه بدست آمد و نقشه ای از مناطق مغزی كه در فرایند یادگیری مشاركت داشتند، ترسیم شد.

دو شیوه یادگیری تقویتی و یادگیری آموزش باور در فعالیت جسم مخطط شكمی (ventral striatum) ردیابی شدند كه بخشی از منطقه گانگلیون بازال مغز است.

یادگیری آموزش باور همچنین یك فعالیت تحریكی در قشر قدامی سینگولیت مغز (rostral anterior cingulated) است. این ساختار كه در عمق بخش جلوی مغز قرار دارد، در پردازش خطا و یادگیری های اجتماعی و عمومی دخالت دارد.

این یافته عملكرد مغز را بهتر شرح می‌دهد و به محققان برای درك درست‌تر بیماریهای عصبی كمك خواهد كرد.

بسیاری از بیماری‌های مغزی مانند شیزوفرنی، پاركینسون و افسردگی بر مناطق دوپامینرژیك در بخش فرونتال و استریاتال مغزی اثر می‌گذارند. با شناخت عملكرد این نواحی مغز می توان برخی مشكلات اجتماعی كه از علائم این دسته از بیماری ها است را شناسایی و درمان كرد.

نتایج این تحقیق كه در مجموعه مقالات آكادمی ملی علوم منتشر شده، نخستین استفاده از روش محاسباتی برای بررسی فعالیت مغزی در زمان رقابت است.