رئیس جهاد دانشگاهی علم و صنعت از دستیابی دانش پژوهان جهاد دانشگاهی علم و صنعت به دانش فنی طراحی و ساخت نخستین دکل حفاری خشکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی علم و صنعت به خبرنگار مهر گفت: اکنون با ساخت این دکل به ۴۰ درصد دانش فنی طراحی اصلی ترین اجزای دکل رسیده ایم همان ۴۰ درصدی که اگر کسی به آن دست یابد، دکل ساز خوانده می شود.

به گفته وی این دانش شامل دانش طراحی سیستم برق و کنترل، دانش ساخت سازه های فلزی کامل و دانش انتخاب تجهیزاتی است که در دکل های حفاری به صورت جانبی استفاده می شود که عملکرد هماهنگ آنها عملیات حفاری است.

رئیس جهاد دانشگاهی علم و صنعت افزود: نخستین دکل حفاری خشکی بومی ایرانی بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ متر حفاری را با موفقیت کامل انجام داده است.

طیبی با اشاره به اینکه در این مرحله برای اولین بار در ایران به دانش فنی ساخت دکل دست یافته ایم، اظهار داشت: با صنایع دفاع، کنسرسیومی را تشکیل داده ایم و توانستیم قرارداد ساخت ۱۴ دکل حفاری جدید را با صنعت نفت منعقد کنیم.

به گفته رئیس جهاد دانشگاهی علم و صنعت با مساعدت معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت قرار است در ساخت ۱۰ دستگاه، ۵۶ درصد دانش بومی و در ساخت ۴ دستگاه باقی مانده به ۷۰ درصد دانش داخلی ساخت دکل حفاری خشکی دست یابیم.

وی تاکید کرد: برای آنکه بتوانیم برند ساخت دکل را متعلق به خود کنیم، باید بین سازندگان قطعات و همچنین دانشگاه ها و قطب های علمی که توان ارتقاء محصولات را دارند ارتباط پایاپای فراهم کنیم.

طیبی خاطر نشان کرد: در حال حاضر با ۱۴ دانشگاه برای همکاری در حال مذاکره هستیم.

رئیس جهاد دانشگاهی علم و صنعت ابراز امیدواری کرد تا سه سال آینده به ۷۰ درصد دانش فنی ساخت دکل حفاری خشکی دست می یابیم که می تواند ۷۰ درصد صرفه جویی ارزی برای کشور داشته باشد.